slide 2
Onze missie 

Vanuit jarenlange  ervaring in de zorg zien wij dat er binnen de zorg een groep mensen tussen wal en schip dreigt te vallen. Veel ouderen moeten zo lang mogelijk thuis blijven wonen terwijl de zorg(indicatie) verschraalt. Er is vaak weinig tijd terwijl er juist behoefte is aan een stukje aandacht en persoonlijke zorg bij een steeds groter wordende groep kwetsbare ouderen. Door de kleinschaligheid van ons team willen we met onze cliënten een band opbouwen zodat de cliënt een stukje geborgenheid zal ervaren. Zorgthuys Flakkee is er voor de ouderen in de thuissituatie. Gezien de grote groep mensen met beginnende dementie biedt Zorgthuys Flakkee naast thuiszorg ook een dagbestedingsprogramma. Zo bieden we structuur aan cliënten met een indicatie, ook om de mantelzorger te ontlasten. Voor de groep mensen die niet meer thuis kunnen wonen willen wij een woonvorm opzetten waar we mensen in een kleinschalige setting 24uurszorg op maat aanbieden. Met de cliënt, diens mantelzorger en de nog op te richten cliëntenraad en raad van toezicht stemmen we ons concept of en sturen wij bij waar nodig is.

Onze visie

Cliënten van Zorgthuys Flakkee krijgen zorg toegepast op de wensen en leefstijl van de cliënt, waarbij de cliënt zoveel als mogelijk de eigen regie houdt. Wij komen als gast bij de cliënten en respecteren hun leefstijl. De praktijk wijst uit dat cliënten ook van wege onze christelijke identiteit voor ons kiezen. Er is een aanvoelen van elkaars leefwijze. Op de dagbesteding bieden wij een programma aan wat zoveel mogelijk ondersteunend is aan de behoeften en leefstijl van de bezoekers. Onze nog te realiseren woonzorglocatie is er voor die groep mensen die vanwege gezondheidsproblemen 24uurs zorg en toezicht nodig hebben maar wel graag nog een eigen plekje hebben. Zorg op maat! Daarnaast willen we de mogelijkheid creëren om zelfstandig te wonen met zorg in de buurt zodat er een veilige woonomgeving is voor de kwetsbare groep ouderen die behoefte hebben aan een stuk geborgenheid en warmte, maar graag nog zelfstandig wonen.

Groepsbegeleiding

Veel ouderen op Flakkee kijken iedere dag weer uit naar de komst van één van hun vaste verzorgers. Zorgthuys Flakkee levert niet alleen zorg maar ook groepsbegeleiding. Dit doen we om enerzijds de mantelzorger te ontlasten en anderzijds om cliënten een zinvolle dagbesteding te bieden.

Graag laten we u kennismaken met Zorgthuys Flakkee. Wilt u meer weten? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. 

Wij bieden zorg uit het hart!