Zorgthuys Flakkee opnieuw HKZ gecertificeerd
Zorgthuys Flakkee opnieuw HKZ gecertificeerd

Afgelopen maand ontving Marieke dankbaar en gepast trots opnieuw het HKZ-certificaat voor Zorgthuys Flakkee. Sinds 2021 zijn wij een HKZ-gecertificeerde organisatie, waarop jaarlijks getoetst wordt. Organisaties die het HKZ-keurmerk mogen voeren, hebben bewezen dat hun dienstverlening voldoet aan vooraf door de zorgbranche, de overheid en financiers vastgestelde kwaliteitsnormen. Marieke: "Tevreden cliënten is fijn, maar op papier moet ook alles kloppen en aantoonbaar zijn dat de cliënt bij ons op nummer 1 staat. Dankzij ieders inzet is hard werken opnieuw beloond met dit certificaat."

Realisatie Zorghuys Flakkee in Sommelsdijk gaat niet door
28 maart 2022
De bouw van Zorghuys Flakkee in Sommelsdijk is na jarenlange voorbereiding gestart. Helaas moeten wij met pijn in ons hart laten weten dat Zorgthuys Flakkee niet langer de zorgorganisatie achter het te realiseren plan is. Reden hiervan is dat de onderneming waarmee wij ons project wilden realiseren de laatste jaren gekozen heeft voor een andere werkwijze. Hierdoor ontstond een diep verschil van inzicht over de wijze waarop wij wonen en zorg willen realiseren. Omdat dit voor ons niet past in de visie waarop wij zorg willen verlenen en zorgondernemer willen zijn, hebben wij van elkaar afscheid genomen. De realisatie van de woonvorm gaat onder een andere naam verder. De naam ‘Zorghuys Flakkee’ blijft verbonden aan Zorgthuys Flakkee. Voorlopig blijven wij vanuit locatie Reginahof in Dirksland onze vertrouwde en HKZ gecertificeerde thuiszorg aansturen, en groepsbegeleiding en logeerzorg bieden. Ondertussen beraden wij ons op plannen om alsnog onze ideeën voor Zorghuys Flakkee te verwezenlijken.
Zorgthuys Flakkee vierde 5-jarig bestaan
Zorgthuys Flakkee vierde 5-jarig bestaan
10-12-2022

9 December vierden wij ons 5-jarig bestaan tijdens een open dag & wintermarkt. We zijn overweldigd door heel veel bezoekers, bloemen, felicitaties, giften en positieve reacties. De wintermarkt heeft het mooie bedrag van € 900,00 netto opgebracht. Dit komt ten goede aan het welzijn van onze cliënten. Zorgondernemer Marieke: “Samen met mijn team kijk ik terug op een zeer geslaagde dag. Met zóveel belangstelling en waardering blijkt Zorgthuys Flakkee echt een begrip! Iedereen enorm BEDANKT voor het welslagen van deze dag.”

Adv Logeerzorg - 022022.jpg 1
3 februari 2022